Kloakservice i Holbæk, Roskilde, Frederikssund og Jægerspris-området Telefon: 21 76 92 47

Har du behov for effektiv og professionel kloakservice? Så kontakt Østervang Maskinstation. Vi udfører kloakservice med bedste maskiner og ikke mindst med det rette og meget erfarne mandskab.

Kloakservice skal udføres effektivt og korrekt, og oftest inden for en kort tidshorisont. Østervang Maskinstation rykker ud til både planlagte og akutte opgaver, ligesom vi kører med døgnservice.

Vi har mandskab og maskiner til alle former for kloakservice

Gennem mange år har Østervang Maskinstation løst kloakproblemer for både private kunder, landbrug og såvel større som mindre virksomheder.

Vi har opbygget en maskinpark, så maskiner og redskaber er blandt de nyeste og bedste på markedet. Samtidig har vi erfarne folk, der kan betjene dem, så dit kloakservice løses mest effektivt og korrekt.

Kloakservice og tømning

Kloakservice er et bredt område, og hos Østervang Maskinstation har vi kompetencerne inden for hele området.

Inden for kloakservice løser vi alle opgaver uanset størrelse, og ingen opgave er for lille, ligesom ingen er for stor. Vores typiske opgaver er:

 • ​Slamsugning
 • ​Højtryksspuling

Derudover udfører vi også fejlsøgning og TV-Inspektion.

Når vi laver fejlsøgning og TV-inspektion af en kloakledning, kan vi danne os et godt indtryk af en lednings tilstand. På den måde kan vi vurdere, om ledningen er tæret og utæt. Er den det, er der en stor risiko for, at der kan sive grundvand ind og spildevand ud.

Med en TV-inspektion kan Østervang Maskinstation vurdere omfanget af en mulig kloakrenovering, og sammen med dig beslutte, hvilke foranstaltninger der skal foretages.

Vores kloakservice omfatter også tømning af:

 • ​Septiktanke
 • ​Samletanke
 • ​Fedtudskiller
 • ​Sandfangsbrønde
 • ​Drænbrønde
 • ​Vejbrønde
 • ​Pumpebrønde
 • ​Kældre, der står under vand
 • ​Kældre gylle/ajle-fortanke​

Samt spuling af:

 • ​Regnvandsrør
 • ​Drænrør
 • ​Gyllerør

Vi både anlægger og vedligeholder dræn

Som en del af vores kloakservice løser vi også opgaver med dræn:

 • ​Anlæggelse af dræn
 • ​Vedligeholdelse af dræn
 • ​Fejlsøgning på dræn
 • ​Reparation af dræn

Inden for dette område er nogle af vores typiske opgaver udbedring af:

 • ​Markdræn
 • ​Ridebanedræn
 • ​Udskiftning af lerrør til plastrør
 • ​Trærødder i dræn
 • ​Spuling af dræn
 • ​Ny brønd til dræn
 • ​Pumpning af vand

Østervang Maskinstation har mange års erfaring med alle opgaver inden for kloakservice og dræn, og vi tager altid udgangspunkt i en dialog med dig og dine forventninger til løsningen af opgaven.

Få en konkurrencedygtig pris på professionelt kloakservice

Har du brug for kloakservice, står vi klar til at hjælpe dig. Vi har døgnservice og kan derfor også tilbyde hjælp til akutte kloakproblemer. Vi kører ud hver dag for at udføre kloakservice i Holbæk, Roskilde, Frederikssund og Jægerspris-området, og du kan kontakte os ringe på tlf. 21 76 92 47 – så er vi klar til at finde den rigtige løsning til dig.

Vi har døgnservice og kan derfor hjælpe akutte kloakproblemer.

Minimum s pris for udkald for aften - nat - weekend : Kr. 3200,- + moms !!!!

Vi er medlem af:
​Danske Maskinstationer og Entreprenører​

Følg med på 

vores facebook

​Adresse information

Østervang Maskinstation ApS

Frederiksdalvej 5
​4070 Kirke Hyllinge

CVR: 33258771​

Facebook